dijous, 16 d’agost del 2007Un dia de festes al casal. Que be que mou hem pasat estes festes tota la Xercolà junta!
El dia de les quintaes antes de anar a dinar i de montarla de mala manera als arcos, nota per als quintos del 2006; l'any que ve al dia de les quintaes on nem? Als arcos no mos deixen tornar.
Un dia de esmorzaeta, vam pegar mes voltes per el poble buscant bar... i vam replegar a la millor quinta del 2007. En aquesta esmorzaeta seriá la mes mulidudinaria, a la foto no apareixen tots.